Terug naar Vredesbode Didam

Kampioenschappen

Kampioenschappen 2013

Dit zijn de kampioenschappen van 2013 : Vitesse Midfond Dagfond Overnachtfond Jong Natour Generaal Keizer

Kampioenschappen 2014

Dit zijn de kampioenschappen van 2014 : Vitesse Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Midfond Onaangewezen en onaangewezen Duifkampioen Dagfond Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Overnachtfond Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Jong Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Natour Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Generaal Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Keizer

Kampioenschappen 2015

Dit zijn de kampioenschappen van 2015 : Vitesse Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Midfond Onaangewezen en onaangewezen Duifkampioen Dagfond Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Overnachtfond Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Jong Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Natour Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Generaal Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Keizer

Kampioenschappen 2016

Dit zijn de kampioenschappen van 2016 : Vitesse Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Midfond Onaangewezen en onaangewezen Duifkampioen Dagfond Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Overnachtfond Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Jong Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Natour Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Generaal Onaangewezen en aangewezen Duifkampioen Keizer